Generell info fra Årsmøte 26012017

Referat fra årsmøte i Sandefjord Fotball Supporterklubb. (Blåhvalane) Møte ble avholdt på Peppe`s Pizza , Brygga, torsdag 26.januar 2017 kl 1800


Antall stemmeberettiget: 24 personer

Valg av møteleder/referent
Møteleder ble  Jan Thore Halvorsen,  og referent, Elisabeth Hamandsen.
Godkjenning av innkalling - Enstemmig godkjent
Årsberetning  - Godkjent
Regnskap/budsjett  - Godkjent

Innkomne forslag:
Styret sendte ut forslag om vedtektsendringer på mail,post og www.blahvalane.com.
Flertallet godkjente endringene i vedtektene.

Forslag til SK: Marius Kalleberg ble klappet inn som SK. 2017

VALG:

Leder:    Jan Thore Halvorsen  ( 1 år igjen)
Nestleder:    Jan Richard Marthinsen ( valgt for 2 år)
Kasserer:    Elisabeth Hamandsen  (1 år igjen)
Sekretær:   Pernille Johansen (valgt for 2 år)

Styremedlemmer:

Dag Sulesund ( 1 år igjen)
Thomas Vestly ( 1 år igjen)
Andrè Oseberg ( 1 år igjen)
Lise N. Edwards ( valgt for 2 år)
Irene Hamer ( valgt for 2 år)
Roar Teal  ( 1 år igjen)

Varamedlemmer:

Lasse Ødegaard
Kjell Frode Gallis
Jarle Gogstad

Neste års Valgkomitè:
Dagrun Lie
Lars S. Hornvedt

Bistand/Revisor: Dorte Kvarme

Last ned pdf

◄ Tilbake
  • Gode priser på kampdagene, ved fremvisning av medlemskortet Blåhvalane 2017
  • Logo Fatland