Endringer i styret


Publisert

Styret utvider på grunn av mye arbeid.

I går, fredag 23. februar, hadde det nye styret i Blåhvalane sitt første styremøte etter årsmøtet 1. februar. Det varte et par timer og ble holdt på Peppes Pizza.
En god del saker stod på agaendaen og det ble fordelt arbeidsoppgaver mellom de forskjellige personene i styret.

Det er mye som skal tas fatt på fram mot seriestart i april og som krever en del arbeid fra mange. Det er mye spennende som planlegges og som vi etter hvert ser fram til å offentliggjøre. 

I forbindelse med styremøtet var ett av temaene endringer i styret. Et annet tema var utvidelse av styret på grunn av mange arbeidsoppgaver på få mennesker, og det ble vedtatt.
Lasse Ødegaard trer ut av styret etter eget ønske, inn kommer Albert Gilbu. Marius Lie, som gikk av som styreleder på årsmøtet og ble vara, går inn som ordinært styremedlem da vi ble enige om at det er det mest hensiktsmessige med tanke på arbeidsoppgaver. Vi utvider også med én vara.

Dette er styret nå:

Leder: Henning Davidsen
Nestleder: Kjetil Bakke
Styremedlem: Andreas Karlsen
Styremedlem: Albert Gilbu
Styremedlem og talsmann: Marius Lie
Kasserer: Dorte Kvarme
Vara: Teodor Eggen
Vara: Mikkel Jespersen

Løsninger for internett er levert av