• Regler for bruk

  Regler for bruk

 • Bruk av pyroteknikk på Norske stadioner har over mange år gitt store summer i bøter til klubbene.
  Det foreligger mange års harde forhandling mellom NFF, NSA, supportere, politi og brann for å komme dit vi er idag.
  Hvis pyro benyttes uregelementært, risikerer du å bryte ned arbeid som har pågått over et tiår.

  Interne kjøreregler:

  1. Alle som bruker pyroteknikk uten å ha dokumentert opplæring vil risikere utestengelse av klubben.
  Dette handler om å garantere så trygge rammer som mulig – pyro er ingen lek, da det har et høyt skadepotensiale om det misbrukes.

  2. På bortebane er det aldri tillatt med bluss.
  Klubbene og politiet kan akseptere det, men i ytterste konsekvens risikerer man bøter og straffeforfølgelse.
  Ved beviselig skade på bane eller anlegg er man personlig erstatningspliktig.

  3. Når blusset antenner vil det skytes ut en liten plastikkbit. Sørg for å sikte ut av arenaen og bort fra banen om mulig.
  Hvis det ikke er mulig å kontrollere plastikk ut, hold blusset 45 grader opp. Aldri avfyr nedover eller mot personer.

  4. Du holder et bluss som har en temperatur opp mot 2500 grader celsius.
  Hvis du kommer borti noe/noen vil det antenne/skade. Du får ingen sjanse nummer to.

  5. Det skal ikke under noen omstendigheter kastes pyroteknikk

  6. Det vil sprute glør fra blusset. Gjør deg kjent med omgivelsene før du tenner det.

  7. Informer personene som er innenfor din umiddelbare omkrets når du har pyroteknikk.
  Ved spontanblussing eller blussing på målscoring er det VIKTIG å informere personer i nærheten i forkant.

  8. Står du i folkemengden og med mange personer skal det ikke viftes ukontrollert.
  Når du vifter sprer glørne seg utover et større område og man risikerer antenning på materialer som ligger på bakken.

  9. Du tenner bluss på eget ansvar. De skader man forårsaker er man selv økonomisk ansvarlig for.

  10. Dem som bruker pyroteknisk har et ansvar for å være edru/rusfrie.

Løsninger for internett er levert av