Oppsummering av årsmøtet


Publisert

1. februar ble det avholdt årsmøte i Blåhvalane på Jotun Arena. Her ble året 2023 oppsummert, økonomien gått i gjennom og orientert om og budsjettet for 2024 lagt fram. 

Nytt styre:

Leder: Henning Davidsen (ny)
Styremedlem: Kjetil Bakke
Styremedlem: Andreas Karlsen (ny)
Styremedlem: Lasse Ødegaard
Kasserer: Dorte Kvarme
Vara og talsperson: Marius Lie 
Vara: Teodor Eggen

Henning Davidsen ble valgt som ny leder, Andreas Karlsen som nytt styremedlem og Dorte Kvarme som kasserer. Marius Lie ga seg som leder og ble innvalgt som vara, og i tillegg vil han fungere som talsperson for supporterklubben.
Vara Bjørn Håkonsen gikk ut av styret.

Valgkomiteen bestod av Andre Oseberg og Andreas Melåen.

Det ble stemt over to innkomne forslag:

1. Endring av vedtektene for når årsmøtet skal avholdes.
2. At Blåhvalane skal jobbe mot VAR.

Begge ble vedtatt.

Valgkomiteen fram mot neste årsmøte vil være Andre Oseberg og Anders Hansen.

Økonomi

Den økonomiske situasjonen ble presentert. Det var interesse for å høre mer om svindelsaken som fortatt ligger hos politiet. Det er få nyheter i saken utover at den anmeldte er innkalt til avhør.
Det ble gått i gjennom inntektet og utgifter for 2023.

Forslag til budsjett for 2024 ble prestentert for årsmøtet. Budsjettet ble vedtatt.

Løsninger for internett er levert av